Inzicht in autisme, ervaren en verklaren, het waarom van storend of probleemgedrag etc. door Frans Coolen, autisme-expert.

https://intoautisme.nl/cursussen/