Schrijven over je cliënt 2021

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 162.00

Doel:

Als je deze cursus hebt gevolgd, kun je

  • dagrapporten en zorgplannen schrijven die goed op elkaar aansluiten, waarbij je heldere en optimaal SMART doelen formuleert
  • bij de dagelijkse rapportages steeds goed kunt rapporteren in hoeverre aan de doelen is gewerkt
  • daarbij feiten, meningen en interpretaties goed expliciet gescheiden houden

 

Werkwijze: let op deze cursus is vanaf eind februari beschikbaar

De cursus bestaat uit 6 e-lessen. Als je je aanmeldt via BEZINN, ontvang je de link voor de 1e e-les. Bij elke les ontvang je een lesbrief met daarin uitleg en opdrachten. Telkens als je een les gevolgd hebt, mail je de opdrachten naar de trainer. Zij geeft je persoonlijke feedback en zo nodig tips voor verbetering. Je ontvangt dan meteen in de mail een nieuwe link voor een volgende e-les.

Zo werk je in je eigen tempo de hele cursus door. Aan het eind heb je een aantal dagrapporten en zorgplannen geschreven en daarop feedback van de trainer ontvangen. Zo heb je persoonlijke aandacht gekregen voor jouw eigen schrijfwerk. Natuurlijk kun je de trainer ook vragen stellen.