Zoek een bestaand plan ( begeleidingsplan, zorgplan, ondersteuningsplan) van een cliënt.
In hoeverre zijn de 6 stappen van planmatig werken doorlopen?