Planmatig Werken: Toetsopdracht 3: SMART doel

Stel op basis van de behoefte, wens of het probleem een SMART doel op.