Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Opgeven
This cursus is currently closed

In de e-learning cursus Psychologie komt een aantal van de belangrijkste stromingen in de Psychologie aan bod. De psychoanalyse (psycho-dynamisch), het behaviorisme, de humanistische psychologie, de cognitieve psychologie, de systeemtheorie en de biologische psychologie.

Inhoud:
De psychologie wil het gedrag van mensen beschrijven, begrijpen en van daaruit soms ook kunnen voorspellen.
De verschillende stromingen hanteren een zeker mensbeeld, bieden verklaringen voor psychische stoornissen en bieden toepassingen in de praktijk.
Met deze cursus krijgt de (aanstaande) hulpverlener en professionele opvoeder verschillende brillen in handen waarmee hij zijn werk kan begrijpen, interpreteren en vormgeven.

De cursus bestaat uit een te bestuderen boek en 5 kennisclips , waarna men de cursus kan afronden met een digitale kennistoets.

SKJ-punten: 12