Waarom?
Reflecteren op je eigen handelen is niet alleen goed voor je ontwikkeling als zorgboer/medewerker,
maar vanuit de SKJ eisen ook verplicht. Je kunt je als groep aanmelden, of als individu. We proberen zoveel mogelijk mensen te plaatsen in groepen die tegemoet komen aan hun wensen.
Vul daarom het aanmeldformulier (bijlages) in en stuur dit mee.

Inhoud
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen collega’s, in dit geval zorgboeren (of medewerkers) die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de persoonlijke ontwikkeling van de zorgboer/medewerker een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie (geen docent/leider). De onderwerpen kunnen o.a. zijn: complexe situaties rond het begeleiden van cliënten, vraagstukken rond familie of andere zorgverleners, persoonlijke ervaringen, belemmeringen, organisatorische en ondernemerskwesties etc. Door het samen hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.
Intervisie doe je op basis van gelijkwaardigheid.
Daarvoor dien je om te beginnen je collega als collega te zien en niet als concurrent. Tevens is 100% vertrouwelijkheid over het besprokene een noodzakelijke garantie.

Intervisie wordt door de vereniging in 3 vormen aangeboden of ondersteund;

Intervisie Introductietraining Procesbegeleide intervisie
Zorgboeren en/of medewerkers die zich willen ontwikkelen door middel van intervisie en zelf voldoende kennis/kunde in huis hebben om dit zelfstandig vorm te kunnen geven. Groep die onbegeleide intervisie wil doen maar daarvoor handvaten wil krijgen.
Zorgboer/medewerker die op het eigen bedrijf een intervisie groep wil starten en daarvoor handvaten wil krijgen.
Groep die intervisie wil volgen en hierbij ondersteund wil worden om de intervisie op een hoog niveau te krijgen/houden.
Groep die intervisie wil volgen waarmee aan de
accreditatie eisen voor reflecteren wordt voldoen.
In principe kan een groep na dit jaar op eigen kracht een intervisiegroep draaien die aan de SKJ eisen voldoet.

De Vereniging houdt een lijst bij van mensen die intervisie willen volgen. Je kunt je aanmelden en krijgt dan te weten welke mensen dat in jouw regio of doelgroep zijn.

Intervisie

Duur Gemiddeld een per 6-8 weken
Data Door de groep te bepalen
Locatie Door de groep te bepalen
Trainer geen
Groepsgrootte 6-8 per groep, diverse groepen in de regio’s
Aanmelden intervisie
SKJ punten 1 punt per uur bij training door een geregistreerde supervisor

Heeft u interesse in het volgen van intervisie dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande button.