Leerplatform voor de zorg

Leerplatform voor de zorg Het aanbod bestaat onder andere uit; • Voorbehouden handelingen • Medicatieveiligheid • BHV en veiligheid • Persoonlijke ontwikkeling • Maar ook; dossiervorming in de zorg, spanningsvol gedrag, omgaan met…

Z-O-Wel

Z-O-Wel Wieke van der Veen Aandacht voor Verlies* en de vervolgscholing * de impact van een scheiding als verlies ervaring* en *jongeren en (complexe) rouw* www.z-o-wel.nl

Woudwijk Zorgadvies

Woudwijk Zorgadvies Advies, intervisie en diverse trainingen www.woudwijkzorgadvies.nl/

Dirkse Anders Zorgen

Dirkse Anders Zorgen Beinvloeden van gedrag bij dementie Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op…

Mee Groningen

Mee Groningen Trainingen voor professionals Vanuit MEE Academie Noord trainen wij professionals om effectief te werken met mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen.…

Knowledge Monk

Knowledge Monk Interactieve online cursussen over verschillende onderwerpen o.a. voor de zorg: • HACCP 23 • Wet zorg en dwang • Feedback geven en ontvangen • Gesprekstechnieken • Leidinggeven https://elo.knowledgemonk.nl/p…

Scholing voor praktijkopleiders

Scholing voor praktijkopleiders https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders

BHV in combinatie met e-learning

Dit wordt aangeboden door Kompas Veiligheidsgroep. Meer informatie

BHV

Vanuit het kwaliteitsysteem is het verplicht om, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, 1 of meerdere bedrijfshulpverleners te hebben. In een geval van nood weten zij hoe te handelen.

Autisme

Inzicht in autisme, ervaren en verklaren, het waarom van storend of probleemgedrag etc. door Frans Coolen, autisme-expert. http://intoautisme.nl/cursussen/

Gentle teaching

Gentle teaching is gebaseerd op de door de Amerikaan John McGee ontwikkelde Psychologie van Wederzijdse Afhankelijkheid. Volgens deze psychologie heeft ieder mens behoefte aan leven in verbondenheid met anderen in een wederkerige en gelijkwaardige…

Movisie Academie

Online gratis cursussen, bijvoorbeeld Vlaggensysteem (seksueel gedrag bespreekbaar maken), Herkennen van Ouderenmishandeling https://movisieacademie.nl/

SKJ Scholingen

Bij het Kwaliteitsregister Jeugd is onder het kopje ‘scholing’ een uitgebreid scholingsaanbod te vinden, ook in noord Nederland, bijvoorbeeld beroepsethiek