Mee Groningen
Trainingen voor professionals
Vanuit MEE Academie Noord trainen wij professionals om effectief te werken met mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen. “Iedereen succesvol helpen, dat geeft jou meer voldoening in je werk.” Wij dragen kennis over, vergroten het bewustzijn van deelnemers en helpen vaardigheden te versterken. De werkvormen die wij gebruiken zijn activerend, creatief en afwisselend. Afhankelijk van de training zetten wij een ervaringsdeskundige of trainingsacteur in.
Wij bieden momenteel de volgende basis- en vervolgtrainingen aan rond
Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking:
• Effectief communiceren met mensen met een (licht) verstandelijke beperking (L)VB
• Effectief communiceren met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
• Effectief communiceren met mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
• Het Autisme Belevings Circuit
• Ervaar LVB
• Beleef NAH
Trainingen op het gebied van seksuele gezondheid bij mensen met een beperking:
• Training Seks & Zo
• Basistraining Methodiek van het vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.
https://www.meegroningen.nl/schakel-ons-in-voor/trainingen-professionals/