EVC-traject

EVC staat voor erkenning verworven competenties. Hiermee kun je een ervaringscertificaat krijgen wat je bij een opleiding kunt verzilveren. Voor iedereen die veel heeft bijgeleerd in de praktijk is dit een mogelijkheid. Steeds meer zorgboeren of hun medewerkers proberen via EVC de erkenning SKJ-HBO jeugd& gezinsprofessional of bij voorbeeld de MBO-niveau 4 erkenning voor persoonlijk begeleider te krijgen. Omdat steeds meer gemeentes, zorgkantoren, de IGJ en ook de inkoopcoöperaties eisen stellen aan het opleidingsniveau van de begeleider of zorgboerin zelf.
Uitleg over EVC: https://www.youtube.com/watch?v=MtObwxb9RxY

We hebben vernomen uit het werkveld dat de wijze waarop mensen worden begeleid vanuit de EVC-bureaus nogal verschilt. Soms weet een EVC-begeleider niets van ons werkveld, bij een andere aanbieder veel. Bij sommige bureaus ondersteunen de begeleiders actief in het samenstellen van het vereist portfolio en nemen ze de beroepsstandaard waarvoor je erkend wil worden met je door. Bij andere laten ze dat geheel aan jezelf over. Op het moment van schrijven van deze scholingsgids zijn wij bij de verschillende EVC-aanbieders aan het verkennen hoe hun werkwijze en begeleiding er precies uitziet. Binnenkort hebben wij daar een overzicht van. Wie belangstelling heeft hiervoor vragen wij om dit kenbaar te maken. Wij sturen dit dan toe zodra het klaar is. Stuur dan een mail naar opleidingen@bezinn.nl. Noem indien mogelijk hierbij: voor hoeveel mensen denk je aan een EVC? Voor welk ervaringscertificaat denk je een EVC te willen aanvragen?

Als er veel belangstelling is, kan er misschien worden gekeken of de begeleiding in een groep kan plaatsvinden. Dan kan men van elkaar leren en elkaar in dit traject ondersteunen, dit kan erg welkom zijn.
Voor SKJ is het in elk geval tot augustus 2023 mogelijk om 450,- subsidie te krijgen voor een EVC-traject
(https://www.dus-i.nl/subsidies/evc-jeugd–en-gezinsprofessional).