Dirkse Anders Zorgen
Beinvloeden van gedrag bij dementie
Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op het gedrag van de persoon met dementie? Welk gedrag leren wij als begeleiders onbewust aan bij mensen met dementie?

De DAZ-training is 3 dagdelen

Internetcolleges over dementie
In deze Corona-tijden is het niet altijd even makkelijk om regelmatig stil te staan bij nieuwe inzichten rondom de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie. Inzichten om deze begeleiding en ondersteuning nét even wat anders aan te pakken; waardoor beter ingespeeld kan worden op het lerend vermogen en de zelfredzaamheid van mensen met dementie, waardoor bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen zelfstandig kunnen beeldbellen zonder constante begeleiding van zorgverleners, waardoor mensen met dementie worden verleid om vrijwilliger te worden in de samenleving en/of waardoor ingewikkeld of lastig gedrag beter bijgestuurd kan worden.

  • Belangstellenden kunnen intekenen op college-reeksen van 3 of 5 inspirerende lezingen met maximaal 20 deelnemers.
  • Deelname via Zoom of Teams.
  • Deelnemers aan colleges kunnen reageren en vragen stellen, de colleges zijn interactief.
  • Duur per college; 1 uur, op van tevoren vastgestelde tijdstippen.

www.anderszorgen.nl