Dirkse Anders Zorgen
Beinvloeden van gedrag bij dementie
Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de
leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op het
gedrag van de persoon met dementie? Welk gedrag leren wij als begeleiders onbewust aan bij
mensen met dementie?
22
De DAZ-training is 3 dagdelen
Internetcolleges over dementie
In deze Corona-tijden is het niet altijd even makkelijk om regelmatig stil te staan bij nieuwe
inzichten rondom de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie. Inzichten om
deze begeleiding en ondersteuning nét even wat anders aan te pakken; waardoor beter
ingespeeld kan worden op het lerend vermogen en de zelfredzaamheid van mensen met
dementie, waardoor bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen zelfstandig kunnen
beeldbellen zonder constante begeleiding van zorgverleners, waardoor mensen met
dementie worden verleid om vrijwilliger te worden in de samenleving en/of waardoor
ingewikkeld of lastig gedrag beter bijgestuurd kan worden.
• Belangstellenden kunnen intekenen op college-reeksen van 3 of 5 inspirerende
lezingen met maximaal 20 deelnemers.
• Deelname via Zoom of Teams.
• Deelnemers aan colleges kunnen reageren en vragen stellen, de colleges zijn
interactief.
• Duur per college; 1 uur, op van tevoren vastgestelde tijdstippen.
www.anderszorgen.nl