Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Opgeven
This cursus is currently closed

De psychiatrische ziekteleer (DSM-V) is een belangrijk kennisgebied voor de zorgverlener die werkt met mensen met beperkingen.
In deze vijfdelige e-learning reeks krijgt men een inleiding in dit vakgebied met een nadere focus op schizofrenie, dissociatieve stoornis, ASS, gedragsstoornissen en stemmingsstoornissen.
Hierna kan men met behulp van adviesliteratuur de afrondende toets maken waarbij de opgedane kennis getoetst wordt.

SKJ-punten: 15