Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 204.00

Het systeemgericht werken betreft de samenwerking en de interactie tussen de cliënt, de familie en de zorgverleners.
Dit is een belangrijke manier van werken binnen de zorg.
Een voorbeeld van een systeemgerichte benadering in de zorg voor de kwetsbare mens is de “Driehoekskunde”, ontwikkeld door Chiel Egberts.

We zullen in de training o.a. aan de slag gaan met praktische oefeningen om de relatie met cliënten en hun verwanten te leren ontwikkelen en het omgaan met conflicten in de driehoek. Als professional leer je je te verplaatsen in de emoties, loyaliteit, positie, geschiedenis, verdriet van cliënten, ouders en andere verwanten.

Voorafgaand aan de training dienen video’s en het boek van Chiel Egberts bestudeerd te zijn en een voorbereidingsopdracht ingeleverd te zijn.

Duur: 3 dagdelen, waarvan 1 hele dag

Trainingsdagen: 22 en 29 november 2022

SKJ-punten: 18.25